• Obchody 100-lecia
  Służb Sanitarnych
  w Polsce

  Szanowni Państwo!

  Przypadł mi zaszczyt kierowania największą instytucją zdrowia publicznego – Państwową Inspekcją Sanitarną w roku 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce. Ten wspaniały jubileusz siłą rzeczy skłania nas do refleksji nad drogą, jaką przeszło nasze społeczeństwo przez miniony wiek. Przyglądając się postępowi medycyny i nauk o zdrowiu człowieka, nie sposób przejść obok wybitnych ludzi, którzy bezgranicznie poświęcali się dla dobra innych, służąc swoją pracą i wiedzą.

  Ten jubileusz każe nam także zastanowić się nad wyzwaniami współczesności, zagrożeniami dla zdrowia człowieka, nad nowymi narzędziami działania adekwatnymi do zmian, jakie ta współczesność niesie. Wreszcie uwypukla paradygmat zdrowia publicznego, jaki zawiera się w pojęciu „medycyna stylu życia”.

  Analizując rozmaite wskaźniki dotyczące jakości żywności, wody, zapadalności na choroby zakaźne, higieny czy wszczepialności, śmiało możemy powiedzieć, że w wielu obszarach stanowimy wzór do naśladowania dla innych krajów. Możemy być dumni z naszych działań w zakresie promocji zdrowia, które są coraz bardziej zauważane i doceniane również na forum międzynarodowym. Państwowa Inspekcja Sanitarna to niekwestionowany lider zdrowia publicznego, umiejętnie łączący nadzór epidemiologiczny z nadzorem nad podmiotami, które mogą mieć wpływ na zdrowie zbiorowości. Inspekcja towarzyszy Polkom i Polakom od kołyski, aż po grób, a nawet dalej.

  Jednakże najbardziej dumny jestem ze świetnie wykształconej i oddanej swojej pracy kadry. Blisko 16 tys. pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, codziennie z zaangażowaniem wykonując swoją niełatwą i nie zawsze docenianą pracę, zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne milionom Polaków.

  Szanowni Państwo, niniejsza strona jest poświęcona obchodom Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce, nad którym Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

  Mam nadzieję, że stanowić będzie wspaniałe źródło wiedzy, o tym czym zajmują się służby sanitarne, ale przede wszystkim okazję do poznania ludzi, którzy tak jak ja są przekonani, że zdrowie publiczne jest najważniejsze!

  Jarosław Pinkas
  Główny Inspektor Sanitarny
 • Wybierz województwo i dowiedz się,
  jakie wydarzenia są organizowane na jego terenie.